Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Start
Witaj na stronie startowej
Regulamin Zbiórki Publicznej „ I Ty zostań Świętym Mikołajem” PDF Drukuj Email
sobota, 10 grudnia 2011 09:08

Zbiórka przeprowadzona będzie  przez stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich” z siedzibą w Sycynie  w dniach  od 10 do 22grudnia 2011r.

pod hasłem:

I Ty zostań Świętym Mikołajem”.

§ 1

Organizator zbiórki

 1. Organizatorem zbiórki publicznej jest stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich „  siedzibą w Sycynie.
 2. Zbiórka publiczna zorganizowana jest na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Biała Podlaska dnia 06.12.2011r.
 3. Zbiórka Publiczna odbywa się pod patronatem Posła na Sejm RP  Adama Abramowicza.
 4. Zbiórka odbędzie się przy współpracy z Komendą Hufca ZHP w Białej Podlaskiej poprzez udział Harcerzy – wolontariuszy.
 5. Zbiórka odbędzie się zgodnie z postanowieniami ustawy o zbiórkach publicznych    ( Dz. U.  z 2006r .nr 225 poz.1635)
 6. Osobą odpowiedzialną za przebieg zbiórki z ramienia  stowarzyszenia jest Pan Grzegorz Sacharuk tel. 508 556 515  zwany dalej Pełnomocnikiem.

§ 2

Cel zbiórki i sposób jej przeprowadzenia

 1. Celem  zbiórki  jest pozyskanie środków które przeznaczone będą na zakup prezentów , stanowiących upominki świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych  do lat 16 korzystających  ze wsparcia w ośrodkach  i placówkach oświatowych  na terenie miasta Biała Podlaska.
 2. Zbiórka przeprowadzona będzie  w formie zbiórki do puszek kwestarskich, zbiórki artykułów spożywczych oraz na konto nr : 09 1240 2177 1111 0010 3857 9263 w Banku Pekao S.A.
 3. Zbiórka odbędzie się przy współpracy z Komendą Hufca ZHP w Białej Podlaskiej oraz wolontariuszy z innych organizacji  i osób.
 4. Zbiórka prowadzona będzie w dniach od 10 do 22 grudnia 2011r. na terenie miasta Biała Podlaska .
 5. Wpłat na konto można dokonywać od 10 do 22 grudnia na wskazane konto: 09 1240 2177 1111 0010 3857 9263 w Banku Pekao S.A.
 6. Tytułem wpłaty należy wpisać : „I Ty zostań Świętym Mikołajem”.
 7. Wpłaty na konto dokonywane być mogą  wyłącznie od 10 do 22 grudnia 2011r.
 8. Wpłaty na konto dokonane  po 22 grudnia  - ostatecznym terminie zakończenia zbiórki nie będą uwzględniane jako zbiórka publiczna  i zostaną użyte na cele statutowe Stowarzyszenia „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich”.
 9. Datą wpłaty jest data wpływu widniejąca na wyciągu bankowym.

§ 3

Kwestujący

 1. Zbiórka publiczna jest prowadzona przez wolontariuszy.
 2. Wolontariusze nie pobierają za uczestnictwo w zbiórce żadnych opłat i wynagrodzeń.
 3. W przeprowadzeniu zbiórki poza osobami dorosłymi ,mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie.
 4. Osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia mogą kwestować samodzielnie, ale pod nadzorem osoby dorosłej.
 5. Osoby niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą kwestować  tylko pod opieką osoby dorosłej.
 6. Każdy kwestujący  wolontariusz jest wyposażony w identyfikator zawierający dane o organizatorze zbiórki, haśle „I Ty zostań Świętym Mikołajem” opatrzony w pieczęć organizatora o następującym wyglądzie:

§ 4

Zbiórka publiczna – przekazanie i rozliczenie.

 1. Pełnomocnik wydaje wolontariuszom za pokwitowaniem identyfikator, i oznakowane numerowanymi banderolami  puszki  tak zabezpieczone aby niemożliwe było ich otwarcie i wyjęcie zawartości  bez widocznego uszkodzenia banderoli.
 2. Pełnomocnik sporządzi rejestr wolontariuszy, wydanych i odebranych puszek kwestarskich który będzie zarazem protokołem wydania i zdania puszek.
 3. Godziny  trwania zbiórki do puszek określa się w zakresie nie dłuższym od godziny 8.00 rano do godziny 18.00 wieczorem.
 4. Godziny trwania zbiórki artykułów spożywczych określa się w zakresie nie dłuższym jak od godziny 8.00 do 20.00.
 5. Pełnomocnik odpowiada za zabezpieczenie puszek kwestarskich w przerwach pomiędzy czasem trwania zbiórki
 6. Puszki zamknięte i otwarte  będą przez komisję składającą się z minimum 3 osób: pełnomocnika, 2 wolontariuszy lub  przedstawiciela Hufca ZHP. Otwarcie puszek odbywać się będzie również w obecności komisji.

7.  Komisja przeliczy zebrane datki  pieniężne i sporządzi protokół podpisany przez komisję a następnie Pełnomocnik wpłaci je na konto wskazane w § 2 pkt 2.

 1. Całość dochodu z zebranych środków pieniężnych w dn. od 10 do 22 grudnia   posłużą na zakup prezentów przekazanych następnie wraz z art. spożywczymi w formie upominków dzieciom niepełnosprawnym.
 2. Pełnomocnik sporządzi dokumenty potwierdzające wydanie paczek dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Pełnomocnik jest zobowiązany sporządzić sprawozdanie całościowe z przeprowadzonej zbiórki i przesłać do Prezydenta Miasta Biała Podlaska do dnia 22 stycznia 2012r.
 
Elastyczny rynek pracy zakończenie projektu PDF Drukuj Email


 

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż z dniem 31.10.2011 r. kończymy realizację projektu pt. „Elastyczny rynek pracy w gminie Biała Podlaska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt zrealizowano w Partnerstwie: Lubelska Fundacja Rozwoju i Stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich” na podstawie umowy nr POKL.07.03.00-06-296/10-00 zawartej w dniu 29-04-2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy a Lubelską Fundacją Rozwoju.

Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących tereny wiejskie w gminie Biała Podlaska.

Uczestnikami projektu były osoby niezatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (18-54 lata) zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkałe na terenie gminy wiejskiej Biała Podlaska.

W ramach projektu 10 osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym zostało objętych kompleksowym bezpłatnym wsparciem w formie:

szkolenie „Elastyczne formy zatrudnienia”

szkolenie zawodowe do wyboru:

- „Florystyka – bukieciarstwo”

- „Grafika komputerowa”

warsztaty z autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku

warsztaty małej przedsiębiorczości

warsztaty z doradcą zawodowym

spotkanie otwarte „Elastyczny rynek pracy w gminie Biała Podlaska”

indywidualne pośrednictwo pracy

Projekt realizowany był na terenie województwa lubelskiego.

Wszystkie założone wskaźniki projektu zostały osiągnięte. Udzielone formy wsparcia podniosły poziom kwalifikacji zawodowych uczestników projektu, zwiększyły szanse na zatrudnienie, podniosły poziom pewności i wiary we własne możliwości,  umiejętność radzenia sobie na otwartym rynku pracy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie.

CZŁOWIEK -  NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
Projekt Aktywni Rodzice zakończenie PDF Drukuj Email
Zakończył się projekt pt. „Aktywni Rodzice”

realizowany przez stowarzyszenie „Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich” w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Podlaskiej  w czasie od  01.06.2011r. do 31.10.2011r.w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej w Działaniu 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu było zwiększenie integracji 12 kobiet – rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Biała Podlaska oraz wzrost wiedzy o terapiach , zwiększenie akceptacji  i aktywizacja uczestniczek oraz nawiązanie dialogu społecznego.

Cele projektu osiągnięto dzięki udziałowi uczestniczek w :

- szkoleniu dotyczącym metod i form pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

- warsztatach  aktywizujących i motywujących „ Aktywna Mama „

- warsztatach  promujących  aktywne formy poszukiwania pracy elastyczne zatrudnienie

- panelu dyskusyjnym omawiającym problemy niepełnosprawnych

W ramach aktywnej integracji odbył się Piknik integracyjny który umożliwił zwiększenie akceptacji i aktywną integrację   oraz emisja filmu nagrodzonego w Cannes pt .”Na imię na Sabine” przybliżające życie osoby z autyzmem .

Utworzono stronę internetową służącą środowisku niepełnosprawnych, wyposażoną w forum: www.aktywnirodzice.org.pl do której odwiedzin serdecznie zapraszamy osoby ze środowiska niepełnosprawnych i instytucje ich wspierające oraz wszystkich zainteresowanych.

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
«pierwszapoprzednia123następnaostatnia»

Strona 3 z 3
Copyright © 2019 glipstowarzyszenie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes created by Lonex.

Pratnerzy

Portale wpierające niepełnosprawnych

1.http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/672519

Portal poświęcony ekonomi społecznej.

2. http://ozrss.pl

Portal wspierający działania spółdzielni socjalnych.

3. Agencja Promocji i Rozwoju Regionu Zamieszkaj u Nas

pomysł na rozwój regionu

4.FUNDACJA POMOCY BARKA

http://www.barka.org.pl

http://barka.org.pl/category/dzialania-i-projekty/spoldzielnie-socjalne

5. aktywnirodzice.org.pl
Portal poświęcony rodzinom dzieci niepełnosprawnych szukającym pomocy, dla własnych pociech.

6. 25.listopada 2010 r  Szkola Podstawowa nr.6
Dzięki współpracy i wsparciu Grupy Lokalnych Inicjatyw Podlaskich, Szkoły Podstawowej oraz Hufca ZHP w Białej Podlaskiej powstała drużyna zuchów - Krasnoludki.

7. 15 kwiecień 2011 ODR Grabanów
Spotkanie informacyjne dotyczące nasion i uprawy GMO

8. 16 stycznia aula  AWF Biała Podlaska
Dzięki stowarzyszeniu Grupa Lokalnych Inicjatyw Podlaskich i sponsorom odbyło się spotkanie z Karolem Okrasą